03.02.202012:30

Võrkpallitreenerid saavad võtta EKR4 tasemekoolituse raames üksikuid loenguid täiendkoolitusena, vastavalt teemadele, mis pakuvad huvi. Loengud toimuvad 15.- 16. ja 22.-23. veebruaril Tallinnas (Räägu 49), TLÜ õppehoone võimlas (praktiline) / loenguruumis nr 216 (teoreetiline).

Tasuda saab sularahas kohapeal. 1,5 tunnine loeng maksab 20 eurot. Eelregistreerimine ei ole vajalik.

Lektorid: Asko Esko, Sten Esna, Argo Arak, Risto Jamnes, Erko Varblane, Kirsta Kotselainen, Meelis Stamm, Raini Stamm, Karl Stamm

ERANDKORRAS on EKR4 tasemekoolituse raames võimalik läbida EKR3 tasemekoolitus. Selleks tuleb osaleda koolitusel 30 tunni ulatuses 15.-16.02 ja 22.-23.02. EKR3 taseme eriala koolituse läbimiseks tuleb sooritada teooriaeksam 23. veebruaril ning praktiline eksam (näidistund), aeg kokkuleppel Raini Stammega. EKR3 tasemekoolitusele saab registreeruda kuni 10.veebruarini meiliaadressil raini@tlu.ee EKR3 tasemekoolituse tasu on 150€ , võimalik tasuda arve alusel EVF-ile. Arve saamiseks palun saata meil aadressile evf@evf.ee

15. veebruar 2020

LEKTOR KARL STAMM (võimla – praktiline)

10.00 – 11.30 Ülalt ja altsöödu tehnika õpetus algajatele. Liikumise õpetamine. Harjutusvara.

11.30 – 13.00 Altpalling ja pallingu vastuvõtt. Harjutused algajatele pallingu ja vastuvõtu täiustamiseks.

13.00 -14.00 LÕUNA

LEKTOR PhD Raini Stamm (võimla – praktiline)

14.00 – 15.30 Mänguõpetus. Erinevad liikumismängud ja mängulised harjutused treening tundidesse algajatega.

LEKTOR Asko Esna (võimla – praktiline)

15.30 - 17.00 Ülalt palling. Erinevad pallingu liigid. Tehnika õpetus. Harjutused pallingu täiustamiseks.

17.00 - 18.30 Pallingu vastuvõtt. Tehnika õpetus. Harjutused pallingu vastuvõtu täiustamiseks

16. veebruar 2020

LEKTOR Risto Jamnes

10.00 - 11.30 Võrkpallurite tüüpilisemad kroonilised vigastused, nende vältimisvõimalused. Harjutusvara vigastuste ennetamiseks, (loenguruum nr 216 – teoreetiline)

11.30 -13.00 Kuidas teipida ja kinesioteipida, praktiline õpetus (võimla – praktiline).

13.00 -14.00 LÕUNA

LEKTOR täpsustamisel (võimla – praktiline).

14.00 – 15.30 Ründelöögi tehnika õpetamine. Peale jooksu sammud, käte hoog, seisva palli ründamine. Ründelöök tõstelt II ja IV tsoonidest. Harjutused ründelöögi täiustamiseks.

LEKTOR Marko Mett (võimla – praktiline).

15.30 – 17.00 Sulustamine. Tehnika õpetus. Liikumised sulustamisel, kaheblokk.

22. veebruar 2020

LEKTOR PhD Meelis Stamm (loenguruum nr 216 – teoreetiline).

11.00 – 12.30 Võistlusmängude ülesmärkimine. Alustades lihtsamatest meetoditest kahe ja kolmeastmeline meetod paberi ja pliiatsiga kuni praegu naiste ja meeste meistriliigas kasutatava ülesmärkimisprogrammini. Miks on vaja ülesmärkimist? Mida see annab? Kuidas kasutada saadud tulemusi?

LEKTOR PhD Raini Stamm (loenguruum nr 216 – teoreetiline).

12.30 – 14.00 Loeng. Hüppevõime arendamine. Uued testid kiiruse ja agility arendamiseks ja testimiseks.

14.00 – 15.00 LÕUNA

LEKTOR Sten Esna (võimla – praktiline).

15.00 - 16.30 Kaitsemäng ja libero tegevus. Harjutused kaitsemängu arendamiseks.

16.30 - 18.00 Pettelöök ja julgestamine võrkpallis. Ründemängija julgestamine ja blokeerija julgestamine.

23. veebruar 2020

LEKTOR Erko Varblane (loenguruum nr 216 – teoreetiline).

9.00 – 10.30 Kohtunike ja treenerite õigused ja kohustused võistlusmängus. Võrkpallireeglid.

LEKTOR Argo Arak (võimla – praktiline).

10.30 – 12.00 Ründemängu kombinatsioonid. Temporünnak.

12.00 – 13.00 LÕUNA

LEKTOR Krista Kotselainen (võimla – praktiline).

13.00 - 14.30 Sidemängija kasvatamine. Erineva kiiruse, kõrguse ja suunaga tõsted. Harjutused ülaltsöödu tehnika täiustamiseks.

14.30 - 16.00 Mängijate jagunemine rollidesse. Taktikalised kohavahetused mängus. Pallingu vastuvõtu asetused sidemängija paiknemisel erinevates tsoonides.

Kommenteeri uudist

Veebruaris toimuvad EKR4 tasemekoolituse raames täiendkoolitused