Kogu vajalik info treenerikutset puudutav info on leitav EOK kodulehelt - http://www.eok.ee/node/6532


Info kutsetaseme kehtivuse kohta on leiate EOK treenerite registrist - http://www.spordiregister.ee/treeneriteregister/


EOK võrkpalli treenerite kutsekomisjon korraldab treenerite kutsetaseme taotlemist/taastaotlemist 2 korda aastas, kevadel veebruaris/märtsis ja sügisel septembris/oktoobris. Registreerimiseks tuleb saata skanneritud dokumendid e-mailile: evf@evf.ee ja raini@tlu.ee või tuua paberkandjal EVF sekretariaati (Tondi 84 Tallinn, II korrus). 


Lisainfo: kutsekvalifikatsiooni komisjoni esimees Raini Stamm, raini@tlu.ee , 5296112

Treenerite koolitused:
Info treeneritele suunatud koolituste kohta leiad SIIT.
Erinevad teated treenerikoolituse kohta leiad SIIT.