SPARTA SEGAVOLLE

JUHEND 2017

 1. Eesmärk

SPARTA SEGAVOLLE LIIGAS (edaspidi Liiga) eesmärgiks on pakkuda võistlusväljund võrkpalli segavõistkondadele.

2. Osalejad

Liigas tohivad osaleda 16-aastased ja vanemad harrastusvõrkpallurid. Ühe võistkonna eest peab korraga platsil olema 3 meest ja 3 naist. Kokku võib võistkonnas olla kuni 12 mängijat. Seejuures finaalturniirile ei ole lubatud registreerida täiesti uusi mängijaid vaid vähemasti ühel eelneval põhiturniiri etapil osalenud mängijaid. Osalemine on lubatud kõigil, välja arvatud Eesti meistriliigades osalevatel (sh. farmlepinguga) mängijatel ning välisriikide meistrivõistlustel osalevatel mees- ja naisvõrkpalluritel. Üks mängija tohib liigas osaleda ainult ühe võistkonna koosseisus.

Mängija hilinemisel tuleb sellest mängueelselt teavitada vastasvõistkonda ja korraldajaid. Korraldajaga kokkuleppel võivad osaleda ka nooremad kui 16-aastased võrkpallurid.

3. Tingimused võistkondadele

Osalejad ei pea omama oma koduväljakut, võistlused viiakse läbi Sparta spordihoones.

4. Võistluste süsteem

Liiga koosneb kolmest etapist ja finaalturniirist, kuhu pääseb 8 parimat võistkonda eelnevate etappidega kogutud punktide aluse. Finaali kvalifikatseerub võistkond, kes on osalenud vähemalt kahel põhiturniiri etapil. Finaalturniirile jõudes alustatakse punktidega nullist.Etapid toimuvad laupäeviti.

TURNIIRIDE KUUPÄEVAD:
I. ETAPP - 11. veebruar (registreerimine lõpeb 09.veeb.23:59:59) 

II. ETAPP - 18. veebruar (registreerimine lõpeb 16.veeb.23:59:59) 
III. ETAPP - 25.veebruar (registreerimine lõpeb 23.märts.23:59:59) 
*Finaaletapile pääsevad 8 parimat võistkonda, kes peavad enda osalusest teada andma registreerides finaaletapile.
FINAAL ETAPP - 04. märts (registreerimine lõpeb 02. märts 23:59:59) 

Igal etapil jaotatakse osalevad võistkonnad vastavalt võistkondade arvule ühte või mitmesse alagruppi. Alagrup(p)i(de)s mängitakse omavahel vastavalt liiga korraldaja poolt ette antud ajakavale. Võistluste täpne süsteem selgub kohapeal.

Punktisüsteem:

1. 12 punkti
2. 10 punkti
3. 8 punkti
4. 5 punkti
5. 4 punkti
6. 3 punkti
7. 2 punkti
8. 1 punkt

 

Punktide võrdsuse korral saab paremuse võistkond, kellel on rohkem esikohti. Selle võrdsuse korral eelistatakse võistkonda, kellel on rohkem teisi, kolmandaid jne. kohti. Kui kõik parameetrid on võrdsed, siis saab paremuse selgitamisel määravaks kõrgem koht võistluste viimasel etapil.

Liiga lõplik paremusjärjestus kohtadele 1-8 selgub finaalturniiril, ülejäänud kohad reastatakse esimese kolme etapiga kogutud punktide alusel.

5. Võistluste reeglid

Kõik mängud mängitakse rahvusvaheliste võrkpalli võistlusmääruste järgi, igas mängus kaks geimi, erandiks on etappide kohamängud, kus mängitakse parem kolmest geimist.
Finaalturniiril mängitakse kõik mängud parem kolmest geimist. Võrgu kõrgus on 243 cm. Korraldaja jätab endale õiguse võistluste reegleid muuta.

Erandid reeglites:
- juhul kui naismängija suunab palli ükskõik millisel reeglitepärasel viisil vastase väljakupoolele, siis meesmängija ei tohi seda palli ühe puutega tagasi suunata hetkel, kui pall asub veel ründealas ja kõrgemal võrgu ülemisest äärest (243cm). Reegli eiramisel saab punkti vastasvõistkond.
- vahetusi tohib teha ainult mees-mehe ja naine-naise vastu.
- Hüppelt serv ei ole lubatud. Kaasaarvatud hüppelt planeeriv serv. 

6. Kohtunikud

Kohtunikutöö eest vastutavad osalevate võistkondade liikmed vastavalt peakohtuniku poolt ette antud graafikule. Mängu alustamisega tunnustavad mõlemad võistkonnad automaatselt antud mängu kohtuniku pädevust.

7. Auhinnad

Finaalturniiril autasustatakse liiga esikolmiku võistkondi diplomi ja karikaga, mängijaid võrkpalli aastaraamatutemedalite, diplomite ja auhindadega.
Janu aitab turniiril kustutada Hartwall Novelle. 
Iga etapi (ka. finaalkturniiri) parimale mängijale kingib Adidas stiilse spordikoti.
Kõikide turniiril osalevate mängijate vahel loositakse välja Eesti meeste rahvuskoondise võistlussärk.
Iga etapi esikolmikule auhinnad Saku õlletehaselt.
Liiga üldvõitja võistkonna liikmed saavad tasuta Sparta 10 x kaardi.
.

9. Registreerumine 

Igale etapile on kohustuslik eraldi registreeruda, registreerimine lõpeb võistluseelsel päeval. Erandiks on finaalturniir, kuhu kutsutakse 8 parimat võistkonda kolme etapi tulemusel.
Etapiks registreerumiseks tuleb täita registreerimisvorm registreerimisvorm  ning tasutakse osavõtumaks 60.- EUR (kõigi kolme etapi eest korraga makstes 140.- EUR, finaalturniir on kutsutud võistkondadele tasuta) võistkonna kohta Tallinna Spordiliidu arveldusarvele Swedbankis EE762200221026695605. Selgitusega: "Sparta Segavolle 2016" ja "VÕISTKONNA NIMI".
Võistkond loetakse registreerunuks peale osavõtutasu laekumist ning registreerumislehe jõudmist liiga korraldajateni.

10. Korraldajad

Võistluse korraldamise eest vastutab Tallinna Spordiliit ja  Sparta Spordikeskus.
Rando Soome, tel: 53429052, e-post: rando.soome@sparta.ee 
Robin Ristmäe, tel. 55 29 135, e-post: robin@volley.ee 

11. Vaidluste lahendamine

Võimalikud protestid mängude läbiviimise ja tulemuste kohta tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast võistluste (mängu) lõppu kirjalikult Tallinna Spordiliidule. Protesti esitamise korral tuleb tasuda protestilõiv 50.- (viiskümmend) EUR TSL arveldusarvele . Protesti rahuldamata jätmise puhul protestilõivu ei tagastata.

Korraldaja jätab endale õiguse teha hooaja vältel juhendis muudatusi.