EESTI 2005.a. VÕRKPALLIMEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND, NAISTE I LIIGA

Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtted on määratud EVF tegevusjuhendiga.

1. EESMÄRK
Selgitada Eesti 2005.a. võrkpallimeistrivõistluste võitjad naiste I liigas (edaspidi – I liiga). Laiendada võrkpalli kandepinda Eestis.

2. VÕISTKONDADE ARV JA JÄRJESTUS 2005.a.-ks.
Naiste I liigasse kutsutakse kuni 8 võistkonda 2003/2004 hooaja tulemuste põhjal alljärgnevalt
1. (üldjärjestuses 9.) VK Täht
2. (10.) Kunda “Nordic Tsement”
3. (11.) Paide VK
4. (12.) Tartu vald/EPMÜ
5. (13.) ESS Pärnu VK II
6. (14.) Hiiumaa/Emmaste
7. vaba
8. vaba
Juhul kui I liigas osalemiseks tuleb vabadele kohtadele taotlusi üle kahe, peetakse Hiiumaa/Emmaste ja taotlejate vahel üleminekumängud turniirina 2004.a. septembris.

3. SÜSTEEM
I liigas mängitakse 3 ringi turniirisüsteemis. Mängude päevad on reede, laupäev ja pühapäev.
Kolme ringi kokkuvõttes enim punkte kogunud naiskond on I liiga võitja.
Üleminekumängud peetakse meistriliigas 7. ja 8. koha ning I liigas 1. ja 2. koha saavutanud võistkondadel kahe võiduni süsteemis 7. v 10. ja 8. v 9. Mängupäevad on kolmapäev, laupäev ja vajadusel pühapäev. Üleminekumängud peavad olema mängitud hiljemalt 15. maiks 2005.a.

4. REGISTREERIMINE JA LÄBIVIIMISE AEG.
Registreerimine loetakse sooritatuks avalduse esitamisega EVF-le (EVF vorm TK-01) ja registreerimismaksu tasumisega EVF-i arveldusarvele alljärgnevalt:
1) kuni 20. augustini 2004.a. on registreerimismakse 800.-EEK;
2) vahemikus 21.august – 10. september 2004.a. on registreerimismakse 1500.- EEK.
Nimeline registreerimine tuleb esitada EVF-le hiljemalt 10. septembriks 2004.a., hiljem võistkondi Eesti MV-le ei registreerita (vt. EVF tegevusjuhend p.4.3).
ÜLESANDMISLEHT PEAB OLEMA TRÜKITUD!!!
I liiga läbiviimise aeg on ajavahemikul 02. oktoober 2004.a. kuni 08.aprill 2005.a.

5. TULEMUSTE ARVESTAMINE.
Mängud toimuvad süsteemis kolme geimivõiduni. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.
Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused tühistatakse.


6. FINANTSEERIMINE.
Ühe võistkonna kulud:
1) üldkuludeks EVF-le 4000.- EEK;
2) litsentsid: á 200.- EEK mängija kohta (kokku lubatud kuni 18 mängijat).
Kõik maksed tasuda EVF arvelduskontole nr. 221002100266 Hansapangas, hiljemalt 10. septembriks 2004.a.

7. KOHTUNIKUD.
Kohtunike olemasolu eest vastutavad korraldajad. Mängu kohtunikuks võib olla ainult EVF litsentsi omav võrkpallikohtunik.
Kohtunike tasustamise alused määratakse EVF juhatuse otsusega. Kohtunike tasustamise kindlustab korraldav klubi.

8. AUTASUSTAMINE.
Võitnud naiskonnale omistatakse 2005.a. I liiga võitja nimetus. Naiskonda autasustatakse karika ja diplomiga, naiskonna liikmeid (12 mängijat) ja 2 treenerit autasustatakse medali ja diplomiga.II ja III kohale tulnud naiskondi autasustatakse karika ja diplomiga, mängijaid (12 mängijat) ja 2 treenerit medali ja diplomiga.

9. ÜLDEESKIRJAD.
I liiga ametlikud mängupallid on MIKASA MVP200 ja MIKASA MVL200, nende puudumisel ka MOLTEN IV 58 LC või GALA BV 5091S. Õigus palli valida on kodunaiskonnal.
Võistluspaigad kooskõlastab EVF sporditehniline komisjon (STT). Võistluspaiga ja reklaami kindlustab korraldav klubi. Korraldav klubi informeerib turniiri lõppedes tulemusest EVF-i sekretariaati turniirijärgsel tööpäeval. Võistlusprotokollid tuleb lähetada EVF-i turniirjärgselt hiljemalt 3 päeva jooksul.
Protestid vaatab läbi STT ja teeb ettepanekud EVF juhatusele.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab EVF juhatus.