2007/2008 hooajal Naiste I liiga võistlusi ei toimu

*******************
Kinnitan ...........………………………
Vilja Savisaar /EVF president/
“10.” Juuli 2007.a.

EESTI 2008.a. VÕRKPALLIMEISTRIVÕISTLUSED
J U H E N D

NAISTE I LIIGA


Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtted on määratud EVF tegevusjuhendiga.

1. EESMÄRK
Selgitada Eesti 2008.a. võrkpallimeistrivõistluste võitjad naiste I liigas (edaspidi – I liiga). Laiendada võrkpalli kandepinda Eestis.

2. VÕISTKONDADE ARV JA JÄRJESTUS.
Naiste I liigasse kutsutakse kuni 8 võistkonda 2006/2007 hooaja tulemuste põhjal alljärgnevalt
1. (üldjärjestuses 8. koht) Tallinna Kalev/TLÜ
2. (9. koht) Tartu vald/VK Panter
3. (10. koht) EPMÜ SK
4. (11. koht) Kunda Nordic Tsement
5.-8. . vaba

3. SÜSTEEM
I liigas mängitakse turniirisüsteemis. Mängitavate ringide arv määratakse peale võistkondade registreerumist. Mängude päevad on reede, laupäev ja pühapäev.
Ringide kokkuvõttes enim punkte kogunud naiskond on I liiga võitja.
Üleminekumängud peetakse meistriliigas vajadusel 7. ja 8. koha ning I liigas 1. ja 2. koha saavutanud võistkondadel kahe võiduni süsteemis 7. v 10. ja 8. v 9. Mängupäevad on kolmapäev, laupäev ja vajadusel pühapäev. Üleminekumängud peavad olema mängitud hiljemalt 15. maiks 2008.a. Juhul kui meistriliigas on alla 7 võistkonna, võib 2 paremat I liiga naiskonda taotleda osalemist meistriliigas ilma üleminekumängudeta.

4. REGISTREERIMINE JA LÄBIVIIMISE AEG.
Registreerimine loetakse sooritatuks avalduse esitamisega EVF-le (EVF vorm TK-01) ja registreerimismaksu tasumisega EVF-i arveldusarvele alljärgnevalt:
1) kuni 25. augustini 2007.a. on registreerimismakse 800.-EEK;
2) vahemikus 25.august – 10. september 2007.a. on registreerimismakse 1500.- EEK.
Nimeline registreerimine tuleb esitada EVF-le hiljemalt 10. septembriks 2007.a. EVF vormil TK-02, hiljem võistkondi Eesti MV-le ei registreerita (vt. EVF tegevusjuhend p.4.3).
ÜLESANDMISVORM PEAB OLEMA TRÜKITUD!!!
I liiga läbiviimise aeg on ajavahemikul 29. september 2007.a. kuni 06.aprill 2008.a.

5. TULEMUSTE ARVESTAMINE.
Mängud toimuvad süsteemis kolme geimivõiduni. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.
Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused tühistatakse.

6. FINANTSEERIMINE.
Ühe võistkonna kulud:
1) üldkuludeks EVF-le 4000.- EEK;
2) litsentsid: á 200.- EEK mängija kohta (kokku lubatud kuni 18 mängijat).
Kõik maksed tasuda arvelduskontole nr. 221002100266 Hansapangas Eesti Võrkpalli Föderatsiooni nimele, hiljemalt 10. septembriks 2007.a.

7. KOHTUNIKUD.
Kohtunike olemasolu eest vastutavad korraldajad. Mängu kohtunikuks võib olla ainult EVF litsentsi omav võrkpallikohtunik.
Kohtunike tasustamise alused määratakse EVF juhatuse otsusega. Kohtunike tasustamise kindlustab turniiri korraldav klubi.

8. AUTASUSTAMINE.
Võitnud naiskonnale omistatakse 2008.a. I liiga võitja nimetus. Naiskonda autasustatakse karika ja diplomiga, naiskonna liikmeid (12 mängijat) ja 2 treenerit autasustatakse medali ja diplomiga.II ja III kohale tulnud naiskondi autasustatakse karika ja diplomiga, mängijaid (12 mängijat) ja 2 treenerit medali ja diplomiga.

9. ÜLDEESKIRJAD.
I liiga ametlik mängupall on MIKASA MVP 200 Võistluspaigad kooskõlastab EVF sporditehniline komisjon (STT). Võistluspaiga ja reklaami kindlustab korraldav klubi. Korraldav klubi informeerib turniiri lõppedes tulemusest (sh geimipunktid) EVF-i sekretariaati turniirijärgsel tööpäeval. Võistlusprotokollid tuleb lähetada EVF-i turniirjärgselt hiljemalt 3 päeva jooksul.
Protestid vaatab läbi STT ja teeb ettepanekud EVF juhatusele.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab EVF sekretariaat, vajadusel EVF juhatus.