Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste I liiga meeskonnad 2004/05 hooajal:

1. KADRINA/O2
2. VÄÄTSA/TÜRI
3. AS RAIN
4. ESS PÄRNU VK II
5. TMV - ÜLENURME VALD
6. EESTI NÄITUSED / CAPAROL
7. TTÜ SK
8. AUDRU VK TÕUSEV
9. NARVA SK ENERGIA
10. SK AATOMIK
11. AUDENTESE SK
12. SAAREMAA ASPAASIA
13. VK TÄHT
14. VK TEFA / ATLAS
15. EPMÜ SK
16. VILJANDI SK
17. LIIDER

EESTI 2005.a. VÕRKPALLIMEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

MEESTE I LIIGA

Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtted on määratud EVF tegevusjuhendiga.

1. EESMÄRK
Selgitada Eesti 2005.a. võrkpallimeistrivõistluste võitjad meeste I liigas (edaspidi – I liiga). Laiendada meeste võrkpalli kandepinda Eestis.

2. VÕISTKONDADE ARV JA JÄRJESTUS 2005.a.-ks.
Meeste I liigasse kutsutakse 16* võistkonda 2003/2004 hooaja tulemuste põhjal alljärgnevalt:
1. (üldjärjestuses 8.) Kadrina
2. (9.) Väätsa/Türi
3. (10.) AS Rain
4. (11.) ESS Pärnu VK II
5. (12.) Ülenurme vald
6. (13.) Eesti Näitused
7. (14.) TTÜ
8. (15.) VK Caparol
9. (16). Audru SK Tõusev
10. (17.) Narva SK Energia
11. (18.) SK Aatomik
12. (19.) Audentese SK
13. (20.) SAAREMAA TÜ VK
14. (21.) VK TÄHT
15. (22.) SC TEMPO
16. ... vaba

* Juhul, kui I liigasse pääsemiseks on vabale kohale taotlusi rohkem kui üks, otsustatakse võistlussüsteem eraldi sõltuvalt võistkondade arvust.

3. SÜSTEEM
I etapp
Võistkonnad jagatakse eelmise aasta tulemuste põhjal kahte alagruppi süsteemi “uss” alusel. Kui mõni võistkond loobub oma kohast, hõivab järgmine võistkond automaatselt tema koha ja seetõttu alagruppide koosseis selgub alles pärast võistkondade registreerimist.
Kuusteist* võistkonda I liigas mängivad kahes alagrupis 1 ringi kohalesõitudega EVF kehtestatud süsteemitabeli alusel. Mängupäevad on reede, laupäev ja pühapäev.
NB! Esimesel etapil kogutud punkte II etapil ei arvestata.


I alagrupp, võistkonnad nr: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16*
II alagrupp, võistkonnad nr: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15

II etapp
Pärast I etappi võistkonnad grupeeritakse ümber järgnevalt: - I grupp - I etapi mõlema alagrupi 4 paremat ja II grupp – I etapi mõlema alagrupi kohad alates 5.-st edasi, kes mängivad 2 ringi kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Mängupäevad on reede, laupäev ja pühapäev.

I grupp - I ja II alagrupi 4 paremat
II grupp - I ja II alagrupi kohad alates 5.-st edasi

III etapp - vahe-play off
Play off I etapil on 1. – 4. koha saavutanud võistkonnad mänguvabad
Play off’i mängivad kahe võiduni:
5. versus 12.
6. versus 11.
7. versus 10.
8. versus 9.
kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse 5., 6., 7. ja 8. võistkonna kodus.
Mängupäevad on: teisipäev, laupäev ja vajadusel pühapäev.
Kohti 13. - 16.* eraldi välja ei mängita vaid III etapi kaotajate kohad jagunevad vastavalt kohtadele pärast II etappi (s.t. kui vahe-play off’il võidab madalama asetusega võistkond, siis kõrgema asetusega võistkonna lõplik koht jääb vahemikku 13. – 16.* vastavalt võistkondade paremusjärjestusele pärast II etappi.).

IV etapp - veerandfinaalid + 5. – 8. koha selgitamine.
II etapi järel 1. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 8. v 9. võitjaga. (veerandfinaal A)
II etapi järel 2. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 7. v 10. võitjaga. (veerandfinaal B)
II etapi järel 3. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 6. v 11. võitjaga. (veerandfinaal C)
II etapi järel 4. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 5. v 12. võitjaga. (veerandfinaal D)
Mängitakse kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal oleva võistkonna kodus.
Mängu päevad on: teisipäev, laupäev ja vajadusel pühapäev
Kohti 5. – 8. eraldi välja ei mängita vaid IV etapi kaotajate kohad jagunevad vastavalt kohtadele pärast II etappi (s.t. kui veerandfinaalis võidab madalama asetusega võistkond, siis kõrgema asetusega võistkonna lõplik koht jääb vahemikku 5. – 8. vastavalt võistkondade paremusjärjestusele pärast II etappi.).

V etapp - poolfinaalid.
Veerandfinaalide võitjad mängivad poolfinaale kahe võiduni alljärgnevalt:
- veerandfinaali A võitja v veerandfinaali D võitja
- veerandfinaali B võitja v veerandfinaali C võitja,
kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.
Mängupäevad on: teisipäev, laupäev ja vajadusel pühapäev.

VI etapp - kohamängud.
Poolfinaalide võitjad mängivad kohtadele 1. – 2. kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.
Poolfinaalide kaotajad mängivad kohtadele 3. – 4. kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.
Mängude päevad on: teisipäev, reede ja vajadusel laupäev.

4. REGISTREERIMINE JA LÄBIVIIMISE AEG.
Registreerimine loetakse sooritatuks avalduse esitamisega EVF-le (EVF vorm TK-01) ja registreerimismakse tasumisega EVF-i arveldusarvele alljärgnevalt:
1) kuni 15. juulini 2004.a. on registreerimismakse 1000.-EEK,
2) vahemikus 16. juuli -31. juuli 2004.a. on registreerimismakse 2000.- EEK,
3) vahemikus 01. aug. - 20. aug. 2004.a. on registreerimismakse 3000.- EEK.
Pärast 20. augustit 2004.a. võistkondi I liigasse ei registreerita.
Nimeline registreerimine tuleb esitada EVF-le EVF vormil TK-02 hiljemalt 10. sept. 2004.a. (vt. EVF tegevusjuhend p.4.3). ÜLESANDMISVORM PEAB OLEMA TRÜKITUD!!!
I liiga läbiviimise aeg on ajavahemikul 25. september 2004.a. kuni 10. aprill 2005.a.

5. TULEMUSTE ARVESTAMINE.
Mängud toimuvad kolme geimivõiduni. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine
0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.
Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused tühistatakse.

6. FINANTSEERIMINE.
Ühe võistkonna kulud:1) üldkuludeks EVF-le 4000.- EEK;
2) litsentsid: á 250.- EEK mängija kohta (kokku lubatud kuni 18 mängijat).
Kõik maksed tasuda EVF arveldusarvele nr. 221002100266 Hansapangas, hiljemalt 01.septembriks 2004.a.

7. KOHTUNIKUD.
Mängu I kohtuniku määrab EVF kohtunike toimkond (EVA juhatus). II kohtuniku ja sekretäri olemasolu eest vastutab korraldaja võistkond. Mängu kohtunikud peavad omama EVF kohtuniku-litsentsi.
Kohtunike tasustamise alused määratakse EVF juhatuse otsusega. Kohtunike tasustamise kindlustab korraldav klubi.

8. AUTASUSTAMINE.
Võitnud meeskonnale omistatakse 2005.a. I liiga võitja nimetus. Meeskonda autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna liikmeid (12 mängijat) ja 2 treenerit autasustatakse medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud meeskondi autasustatakse karika ja diplomiga, mängijaid (12 mängijat) ja 2 treenerit medali ja diplomiga.

9. ÜLDEESKIRJAD.
Liiga ametlikud mängupallid on MIKASA MVP200, MIKASA MVL200, MIKASA VL200, MOLTEN IV 58 LC ja GALA BV 5091S. Õigus palli valida on kodumeeskonnal.
Võistluspaigad kooskõlastab EVF sporditehniline toimkond (STT). Võistluspaiga ja reklaami kindlustab korraldav klubi.
Korraldav klubi informeerib mängujärgsel tööpäeval tulemusest EVF-i sekretariaati. Võistlusprotokollid tuleb lähetada EVF-i mängujärgselt hiljemalt 3 päeva jooksul.
Protestid vaatab läbi STT ja teeb ettepanekud EVF juhatusele.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab EVF juhatus.