Kinnitan ...........………………………
V.Savisaar /EVF president/
“10”juuli.2007.a.

MEESTE I LIIGA EESTI 2008.a. VÕRKPALLIMEISTRIVÕISTLUSTE
J U H E N D


Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtted on määratud EVF tegevusjuhendiga. Võistlustel võivad osaleda vaid EVF liikmed (klubid) või spordikoolide võistkonnad vastavalt võistlusjuhendile.

1. EESMÄRK
Selgitada Eesti 2008.a. võrkpallimeistrivõistluste võitjad meeste I liigas (edaspidi – I liiga). Edendada meeste võrkpalli taset üle Eesti.

2. VÕISTKONDADE ARV JA JÄRJESTUS.
Meeste I liigasse kutsutakse kuni 16 võistkonda (käesoleva juhendi preambulas esitatud tingimusel) 2006/2007 hooaja tulemuste põhjal alljärgnevalt:
1.(üldjärjestus 7.) Liider/Välk494
2. (8.) VK Tefa/Atlas
3. (9.) Sylvester II
4. (10.) Selver/Audentes
5. (11.) Väätsa/Türi
6. (12.) EPMÜ SK
7. (13.) Premium 7
8. (14.) Upex LS
9. (15.) SK Profit/Volante/Võru VK
10. (16.) Narva SK Energia/Kalev
11. (17.) Falck/Kunda Mobil
12. (18.) Ülenurme/Luunja
13. (19.) Falck Pärnu VK II
14. (20.) SC Tempo
15. (21.) TTÜ SK
16. (22.) Suur Vend/Viljandi

* Juhul, kui registreerub üle 16 võistkonna, on EVTK juhatuse ettepanek lisada need võistkonnad registreerimise järjekorras asetusse kohtadele 17.-20. viiendate võistkondadena I etapi alagruppidesse. I etapil 5.koha hõivanud võistkonnad selgitavad II etapil lõplikult kohad 17.-20.– kokku võistkondadel 14 mängu.

3. SÜSTEEM
I etapp
Mängitakse 4 alagrupis 2 korda (1 kodus – 1 võõrsil) EVF kehtestatud süsteemitabeli alusel. Võistkonnad jagatakse alagruppidesse eelmise aasta tulemuste põhjal süsteemi “uss” alusel. Kui mõni võistkond loobub oma kohast, hõivab järgmine võistkond automaatselt tema koha ja seetõttu alagruppide koosseis selgub alles pärast võistkondade registreerimist. Uute võistkondade asetus loositakse. Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.
Alagruppide koosseisud on järgmised:
I alagrupp: võistkonnad nr. 1, 8, 9, 16, 17
II alagrupp: võistkonnad nr. 2, 7, 10, 15, 18
III alagrupp: võistkonnad nr 3, 6, 11, 14, 19
IV alagrupp: võistkonnad nr 4, 5, 12, 13, 20

II etapp
Pärast I etappi jaotatakse võistkonnad ümber 5 gruppi järgnevalt:
I grupp - I etapi alagruppide 1. kohad (kohtadele 1.-4.)
II grupp - I etapi alagruppide 2. kohad (kohtadele 5.-8.)
III grupp - I etapi alagruppide 3. kohad (kohtadele 9.-12.)
IV grupp - I etapi alagruppide 4. kohad (kohtadele 13.-16.)
V grupp (vajadusel) - I etapi alagruppide 5. kohad (mängud lõppkohtadele 17.-20.)
kes mängivad 2 korda (1 kodus – 1 võõrsil). Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.

III etapp – kaheksandikfinaalid (1/8)
1/8 Finaalis mängivad võistkonnad sõltuvalt II etapil saavutatud kohale kaheksas paaris kahe võiduni:
1. versus 16.
2. versus 15.
3. versus 14.
….
8. versus 9.
kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse 1., 2., .. ja 8. võistkonna kodus. Mängupäevad on teisipäev, laupäev ja vajadusel pühapäev.

IV etapp - veerandfinaalid + kohamängud 9.-16.
Veerandfinaalid:
A (1/4F) 1/8 Finaali 1. versus 16. võitja kohtub 8. versus 9. võitjaga
B (1/4F) 1/8 Finaali 2. versus 15. võitja kohtub 7. versus 10. võitjaga
C (1/4F) 1/8 Finaali 3. versus 14. võitja kohtub 6. versus 11. võitjaga
D (1/4F) 1/8 Finaali 4. versus 13. võitja kohtub 5. versus 12. võitjaga
Mängitakse kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal oleva võistkonna kodus. Mängupäevad on teisipäev, laupäev ja vajadusel pühapäev.

Kohamängud 9.-16. peetakse kaheksandikfinaalide kaotajate vahel kahe turniirina Final Four süsteemis:
I turniiril kohtadele 9.-12. osalevad 4 kõrgema asetusega kaheksandikfinaali kaotajat;
II turniiril kohtadele 13.-16. osalevad 4 madalama asetusega kaheksandikfinaali kaotajat.
Turniirid mängitakse kahel päeval – laupäeval poolfinaalid (esimeses paaris turniiri kõrgema ja madalama asetusega võistkond jne) ja pühapäeval võitjate ja kaotajate vahel lõplikud kohamängud. Turniiri korraldamise eesõigus on kõrgema asetusega võistkonnal.

V etapp – poolfinaalid (1/2) + kohamängud 5.-8.
Veerandfinaalide võitjad mängivad poolfinaale kahe võiduni alljärgnevalt:
E (1/2F) ¼ Finaali A võitja vs ¼ Finaali D võitja
F (1/2F) ¼ Finaali B võitja vs ¼ Finaali C võitja
G ¼ Finaali A kaotaja vs ¼ Finaali D kaotaja
H ¼ Finaali B kaotaja vs ¼ Finaali C kaotaja
kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.
Mängupäevad on teisipäev, laupäev ja vajadusel pühapäev. Iga võistkond mängib 2-3 mängu.

VI etapp – Finaal + kohamängud 3.-4., 5.-6., 7.-8.
Finaal kohtadele 1. - 2. ½ Finaalide E ja F võitjad
Kohamängud 3.-4. ½ Finaalide E ja F kaotajad;
Kohamängud 5.-6. mängude G ja H võitjad
Kohamängud 7.-8. mängude G ja H kaotajad
Finaal ja kohamängud mängitakse kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.
Mängupäevad on teisipäev, reede ja vajadusel laupäev. Iga võistkond mängib 2-3 mängu.

4. REGISTREERIMINE JA LÄBIVIIMISE AEG.
Registreerimine loetakse sooritatuks avalduse esitamisega EVF-le (EVF vorm TK-01) ja registreerimismakse tasumisega EVF-i arveldusarvele alljärgnevalt:
1) kuni 01. augustini 2007.a. on registreerimismakse 1000.-EEK,
2) vahemikus 01.-10.august 2007.a. on registreerimismakse 2000.- EEK,
3) vahemikus 10. aug. - 25. aug. 2007.a. on registreerimismakse 3000.- EEK.
Pärast 25. augustit 2007.a. võistkondi I liigasse ei registreerita.
Nimeline registreerimine tuleb esitada EVF-le EVF vormil TK-02 hiljemalt 10. sept. 2007.a. (vt. EVF tegevusjuhend p.4.3). ÜLESANDMISVORM PEAB OLEMA TRÜKITUD!!!
I liiga läbiviimise aeg on ajavahemikul 29. september 2007.a. kuni 30.märts 2008.a.

5. TULEMUSTE ARVESTAMINE.
Mängud toimuvad kolme geimivõiduni. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.
Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused tühistatakse.

6. FINANTSEERIMINE.
Ühe võistkonna kulud:1) üldkuludeks EVF-le 4000.- EEK;
2) litsentsid: á 250.- EEK mängija kohta (kokku lubatud kuni 18 mängijat).
Kõik maksed tasuda arveldusarvele nr. 221002100266 Hansapangas Eesti Võrkpalli Föderatsiooni, hiljemalt 10.septembriks 2007.a.

7. KOHTUNIKUD.
Mängu I kohtuniku määrab EVF kohtunike toimkond. II kohtuniku ja sekretäri olemasolu eest vastutab korraldaja võistkond. Mängu kohtunikud peavad omama EVF kohtuniku-litsentsi. Litsentseeritud kohtunike tasustamise alused määratakse EVF juhatuse otsusega. Kohtunike tasustamise kindlustab kodumängu korraldav klubi. Final Four turniiril (9.-16.kohale) jaotatakse kohtunike (vile + sekretär) kulud proportsionaalselt klubide vahel.

8. AUTASUSTAMINE.
Võitnud meeskonnale omistatakse 2008.a. I liiga võitja nimetus. Meeskonda autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna liikmeid (12 mängijat) ja 2 treenerit autasustatakse medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud meeskondi autasustatakse karika ja diplomiga, mängijaid (12 mängijat) ja 2 treenerit medali ja diplomiga.

9. ÜLDEESKIRJAD.
Liiga ametlikud mängupallid on MIKASA MVP 200. Võistluspaigad kooskõlastab EVF sporditehniline toimkond (STT). Võistluspaiga ja reklaami kindlustab korraldav klubi.
Korraldav klubi informeerib mängujärgsel tööpäeval tulemusest (sh geimipunktid!) EVF-i sekretariaati. Võistlusprotokollid tuleb lähetada EVF-i mängujärgselt hiljemalt 3 päeva jooksul. Protestid vaatab läbi STT ja teeb ettepanekud EVF juhatusele. Kõik käesolevas juhendis määratlemata olulised küsimused lahendab EVF sekretariaat, vajadusel EVF juhatus.

***************

Alagruppide koosseisud Eesti 2007/2008.a. meeste I liiga meistrivõistlustel:

Selguvad peale võistkondade registreerumist peale 25.augustit 2007

I alagrupp
II alagrupp
III alagrupp
IV alagrupp