2011.a. osalevad MEESTE I LIIGAS 11 MEESKONDA

1. TTÜ/Kiili
2. EMÜ SK
3. Audentese SG/Noortekoondis
4. Eesti Näitused
5. Luunja/Ülenurme
6. Pärnu VK II
7. Paide/Türi/Väätsa VK
8. Võru SK
9. TTÜ II
10. Narva SK Energia/VK Viktoria
11. Põltsamaa Felix

*************

Vastavalt võistlusjuhendile paigutatud I etapi alagruppide koosseisud on alljärgnevad:

I alagrupp
TTÜ/Kiili
Eesti Näitused
Ülenurme/Luunja
Võru VK
TTÜ II

II alagrupp
EMÜ SK
Selver/Audentes
Pärnu VK II
Paide/ Türi/Väätsa SK
Narva SK Energia/VK Viktoria
Põltsamaa Felix

***********

EESTI 2011.a. VÕRKPALLIMEISTRIVÕISTLUSTE
J U H E N D
MEESTE I LIIGA


Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtted on määratud EVF tegevusjuhendiga. Võistlustel võivad osaleda vaid EVF liikmed (klubid) või spordikoolide võistkonnad vastavalt võistlusjuhendile.

1. EESMÄRK
Selgitada Eesti 2011.a. võrkpallimeistrivõistluste võitjad meeste I liigas (edaspidi – I liiga). Edendada meeste võrkpalli taset üle Eesti.

2. VÕISTKONDADE ARV JA JÄRJESTUS.
Meeste I liigasse kutsutakse kuni 16 võistkonda (käesoleva juhendi preambulas esitatud tingimusel) 2009/2010 hooaja tulemuste põhjal alljärgnevalt:

1.(üldjärjestus 7.) TTÜ/Kiili
2. (8.) EMÜ SK
3. (9.) Selver/Audentese VK
4. (10.) Liider/Rolltrans
5. (11.) Kuressaare Avos VK
6. (12.) Ülenurme/Luunja
7. (13.) Pärnu VK II
8. (14.) Paide/ Türi/ Väätsa VK
9. (15.) SKS/Võru SK
10. (16.) TTÜ II
11. (17.) Narva SK Energia/SK Viktoria

3. SÜSTEEM
I etapp
Võistkonnad jagatakse alagruppidesse eelmise aasta tulemuste põhjal süsteemi “uss” alusel. Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.
Kaksteist võistkonda I liigas mängivad kahes alagrupis 1 ringi kohalesõitudega EVF kehtestatud süsteemitabeli alusel. Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.
NB! Esimesel etapil kogutud punkte II etapil ei arvestata.

Alagruppide koosseisud on järgmised:
I alagrupp II alagrupp

Võistkonnad Nr. 1 Võistkonnad Nr. 2
4 3
5 6
8 7
9 10
- 11

II etapp
Pärast I etappi võistkonnad grupeeritakse ümber, - I grupp (5) - I alagrupi ja II alagrupi 3 paremat ning II grupp (6) - I alagrupi 2 nõrgemat ja II alagrupi 3 nõrgemat, kes mängivad 2 ringi kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil EVF kehtestatud süsteemitabeli alusel. Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.
I grupp
I ja II alagrupi 3 paremat

II grupp
I ja II alagrupi kohad alates 4.-st edasi

III etapp - vahe-play off
Play off II etapil on 1. – 4. koha saavutanud võistkonnad mänguvabad

Play off’i mängivad:
5. versus -
6. versus 11.
7. versus 10.
8. versus 9.
kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Võitjaks osutub 2 võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis parema geimide suhtega võistkond. Võidetud ja kaotatud geimide võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse KULDNE GEIM*.
Et tagada kõrgemal positsioonil oleva võistkonna eelis KULDSES GEIMIS, peetakse 1.mäng 9., 10., 11. ja 12. võistkonna kodus.
Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.

IV etapp - veerandfinaalid + 9. – 11. koha selgitamine.
Veerandfinaalid
A (1/4F) II etapi järel 1. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 8. v 9. võitjaga.
B (1/4F) II etapi järel 2. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 7. v 10. võitjaga.
C (1/4F) II etapi järel 3. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 6. v 11. võitjaga.
D (1/4F) II etapi järel 4. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 5. v - võitjaga.
Mängitakse kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Võitjaks osutub 2 võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis parema geimide suhtega võistkond. Võidetud ja kaotatud geimide võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse KULDNE GEIM*.
1.mäng peetakse pärast II etappi tabelis madalamal oleva võistkonna kodus.
Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.

Kohamängud 9.-11. peetakse vahe-play off kaotajate vahel turniirina.
Turniir mängitakse kahel päeval – laupäeval ja pühapäeval. Turniiri korraldamise eesõigus on kõrgema asetusega võistkonnal.

V etapp – poolfinaalid (1/2) + kohamängud 5.-8.
Veerandfinaalide võitjad mängivad poolfinaale kahe võiduni alljärgnevalt:
E (1/2F) ¼ Finaali A võitja vs ¼ Finaali D võitja
F (1/2F) ¼ Finaali B võitja vs ¼ Finaali C võitja
G ¼ Finaali A kaotaja vs ¼ Finaali D kaotaja
H ¼ Finaali B kaotaja vs ¼ Finaali C kaotaja
Mängitakse kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Võitjaks osutub 2 võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis parema geimide suhtega võistkond. Võidetud ja kaotatud geimide võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse KULDNE GEIM*.
1.mäng peetakse pärast II etappi tabelis madalamal oleva võistkonna kodus.
Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.

VI etapp – Finaal + kohamängud 3.-4., 5.-6., 7.-8.
Finaal kohtadele 1. - 2. ½ Finaalide E ja F võitjad
Kohamängud 3.-4. ½ Finaalide E ja F kaotajad;
Kohamängud 5.-6. mängude G ja H võitjad
Kohamängud 7.-8. mängude G ja H kaotajad
Kohamängud 5.-6. ja 7.-8. mängitakse kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Võitjaks osutub 2 võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis parema geimide suhtega võistkond. Võidetud ja kaotatud geimide võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse KULDNE GEIM*.
1. mäng peetakse pärast II etappi tabelis madalamal oleva võistkonna kodus.

Finaal ja kohamängud 3.-4. mängitakse kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.
Mängupäevad on laupäev, pühapäev ja vajadusel laupäev. Iga võistkond mängib 2-3 mängu.

* KULDNE GEIM – mängimise reeglid.
Kuldne geim mängitakse 15 punktini. Viigiseisul 14:14 jätkatakse mängu, kuni 2 punktiline vahe on saavutatud (16:14; 18:16; …)
Enne VÕÕRSIL mängu algust samade võistkondade vahel peab I kohtunik KODU võistkonnalt saama esimese mängu protokolli koopia. Enne VÕÕRSIL mängu algust peab olema ette valmistatud ka teine protokoll, millel täpselt samad võistkondade koosseisud.
Pärast VÕÕRSIL mängu lõppu kontrollib I kohtunik, kas ühel võistkondadest on 2 võitu. Sellisel juhul kuulutab ta võitjaks võistkonna, kes on võitnud mõlemad kohtumised
Juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, kontrollib I kohtunik mõlema võistkonna võidetud ja kaotatud geimide suhet. Nende võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse kuldne geim
Teist võistlusprotokolli, mis on enne VÕÕRSIL mängu algust ette valmistatud, kasutatakse kuldses geimis. Just lõppenud kohtumise käigus diskvalifitseeritud mängijad, treenerid jne eemaldatakse teisest võistlusprotokollist ning nad ei saa kuldses geimis osaleda ja neid ei saa asendada kellegi teisega.
VÕÕRSIL mängu ja KULDSE GEIMI alguse vaheaeg kestab 3 minutit. VÕÕRSIL mängu protokolli lõplik vormistamine tuleb lõpetada pärast KULDSET GEIMI.
Teises protokollis peab olema välja toodud KODUS-VÕÕRSIL mängude VÕITJA meeskond.

4. REGISTREERIMINE JA LÄBIVIIMISE AEG.
Registreerimine loetakse sooritatuks avalduse esitamisega EVF-le (EVF vorm TK-01) ja registreerimismakse tasumisega Eesti Võrkpalli Liidu arveldusarvele Swedbankis 221002100266 alljärgnevalt:
1) kuni 01. augustini 2010.a. on registreerimismakse 1000.-EEK,
2) vahemikus 02.-10.august 2010.a. on registreerimismakse 2000.- EEK,
3) vahemikus 11.-20. august 2010.a. on registreerimismakse 3000.- EEK.

Pärast 20. augustit 2010.a. võistkondi I liigasse ei registreerita.
Nimeline registreerimine tuleb sooritada läbi registration.volley.ee andmebaasi ning esitada EVF-le ka EVF vormil TK-02 hiljemalt 14. sept. 2010.a. (vt. EVF tegevusjuhend p.4.3).
ÜLESANDMISVORM PEAB OLEMA TRÜKITUD!!!
Täiendav mängija ülesandmine toimub vastavalt EVF tegevusjuhendile (p 4.4).
I liiga läbiviimise aeg on ajavahemikul oktoober 2010.a. kuni aprill 2011.a.

5. TULEMUSTE ARVESTAMINE.
Mängud toimuvad kolme geimivõiduni. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.
Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused tühistatakse.

6. FINANTSEERIMINE.
Ühe võistkonna kulud:
1) üldkuludeks EVF-le 4000.- EEK;
2) litsentsid: á 250.- EEK mängija kohta (kokku lubatud kuni 18 mängijat).
Kõik maksed tuleb tasuda vastavalt registration.volley.ee andmebaasi poolt väljastatud arvele (andmebaas genereerib arve peale mängijate sisestamist automaatselt) hiljemalt 14. septembriks 2010.a.

7. KOHTUNIKUD.
Mängu I kohtuniku ja II kohtuniku määrab EVF kohtunike toimkond. Sekretäri olemasolu eest vastutab korraldaja võistkond. Mängu kohtunikud peavad omama EVF kohtuniku-litsentsi. Litsentseeritud kohtunike tasustamise alused määratakse EVF juhatuse otsusega. Kohtunike tasustamise kindlustab kodumängu korraldav klubi.

8. AUTASUSTAMINE.
Võitnud meeskonnale omistatakse 2011.a. I liiga võitja nimetus. Meeskonda autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna liikmeid (12 mängijat) ja 2 treenerit autasustatakse medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud meeskondi autasustatakse karika ja diplomiga, mängijaid (12 mängijat) ja 2 treenerit medali ja diplomiga.

9. ÜLDEESKIRJAD.
Liiga ametlikud mängupallid on MIKASA MVA 200. Võistluspaigad kooskõlastab EVF sporditehniline toimkond (STT). Võistluspaiga ja reklaami kindlustab korraldav klubi.
Korraldav klubi informeerib mängujärgsel tööpäeval tulemusest (sh geimipunktid!) EVF sekretariaati. Võistlusprotokollid tuleb lähetada EVF-i mängujärgselt hiljemalt 3 päeva jooksul. Protestid vaatab läbi STT ja teeb ettepanekud EVF juhatusele. Kõik käesolevas juhendis määratlemata olulised küsimused lahendab EVF sekretariaat, vajadusel EVF juhatus.