2010.a. osalevad MEESTE I LIIGAS 12 MEESKONDA

1. EMÜ SK
2. TTÜ/Kiili
3. TTÜ II
4. Selver/Audentese VK
5. Narva SK Energia/VK Viktoria
6. Paide/Türi/Väätsa VK
7. Liider/Rolltrans
8. Ülenurme/Luunja
9. SKS/Võru SK
10. Kuressaare Avos VK
11. G4S
12. Pärnu VK II

*************

Vastavalt võistlusjuhendile paigutatud I etapi alagruppide koosseisud on alljärgnevad:

I alagrupp
EMÜ SK
Selver/Audentes
Narva SK Energia/VK Viktoria
Ülenurme/Luunja
SKS/Võru VK
G4S
II alagrupp
TTÜ/Kiili
TTÜ II
Paide/ Türi/Väätsa SK
Liider/Rolltrans
Kuressaare AVOS VK
Pärnu VK II

***********

EESTI 2010.a. VÕRKPALLIMEISTRIVÕISTLUSTE
J U H E N D
MEESTE I LIIGA


Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtted on määratud EVF tegevusjuhendiga. Võistlustel võivad osaleda vaid EVF liikmed (klubid) või spordikoolide võistkonnad vastavalt võistlusjuhendile.

1. EESMÄRK
Selgitada Eesti 2010.a. võrkpallimeistrivõistluste võitjad meeste I liigas (edaspidi – I liiga). Edendada meeste võrkpalli taset üle Eesti.

2. VÕISTKONDADE ARV JA JÄRJESTUS.
Meeste I liigasse kutsutakse 2008/2009 hooaja tulemuste ja pärast registreerimistähtaega, 20.augustit 2009.a. 12 võistkonda alljärgnevalt:

1.(üldjärjestus 7.) EMÜ SK
2. (8.) TTÜ/Kiili
3. (9.) TTÜ II
4. (10.) Selver/Audentes
5. (11.) Narva SK Energia/IS
6. (12.) Paide/Väätsa/Türi
7. (13.) Liider/Rolltrans
8. (14.) Ülenurme/Luunja
9. (15.) SKS/Võru SK
10. (16.) Kuressaare Avos VK
11. (17.) Upex LS - loobus
12. (18.) G4S
13. (19.) Pärnu VK II

3. SÜSTEEM
I etapp
Võistkonnad jagatakse alagruppidesse eelmise aasta tulemuste põhjal süsteemi “uss” alusel. *Uus võistkond asetatakse regionaalsuse printsiibil. Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.
Kaksteist võistkonda I liigas mängivad kahes alagrupis 1 ringi kohalesõitudega EVF kehtestatud süsteemitabeli alusel. Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.
NB! Esimesel etapil kogutud punkte II etapil ei arvestata.

Alagruppide koosseisud on järgmised:
I alagrupp II alagrupp

Võistkonnad Nr. 1 Võistkonnad Nr. 2
4 3
5 6
8 7
9 10
12 11 - loobus
13*
II etapp
Pärast I etappi võistkonnad grupeeritakse ümber, - I grupp (6) - I alagrupi ja II alagrupi 3 paremat ning II grupp (6) - I alagrupi ja II alagrupi 3 nõrgemat, kes mängivad 2 ringi kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil EVF kehtestatud süsteemitabeli alusel. Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.
I grupp II grupp
I ja II alagrupi 3 paremat I ja II alagrupi kohad alates 4.-st edasi

III etapp - vahe-play off
Play off II etapil on 1. – 4. koha saavutanud võistkonnad mänguvabad

Play off’i mängivad:
5. versus 12.
6. versus 11.
7. versus 10.
8. versus 9.
kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Võitjaks osutub 2 võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis parema geimide suhtega võistkond. Võidetud ja kaotatud geimide võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse KULDNE GEIM*.
Et tagada kõrgemal positsioonil oleva võistkonna eelis KULDSES GEIMIS, peetakse 1.mäng 9., 10., 11. ja 12. võistkonna kodus.
Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.

IV etapp - veerandfinaalid + 9. – 12. koha selgitamine.
Veerandfinaalid
A (1/4F) II etapi järel 1. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 8. v 9. võitjaga.
B (1/4F) II etapi järel 2. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 7. v 10. võitjaga.
C (1/4F) II etapi järel 3. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 6. v 11. võitjaga.
D (1/4F) II etapi järel 4. võistkond mängib veerandfinaali III etapi 5. v 12. võitjaga.
Mängitakse kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Võitjaks osutub 2 võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis parema geimide suhtega võistkond. Võidetud ja kaotatud geimide võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse KULDNE GEIM*.
1.mäng peetakse pärast II etappi tabelis madalamal oleva võistkonna kodus.
Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.

Kohamängud 9.-12. peetakse vahe-play off kaotajate vahel turniirina Final Four süsteemis.
Turniir mängitakse kahel päeval – laupäeval poolfinaalid (esimeses paaris turniiri kõrgema ja madalama asetusega võistkond jne) ja pühapäeval võitjate ja kaotajate vahel lõplikud kohamängud. Turniiri korraldamise eesõigus on kõrgema asetusega võistkonnal.

V etapp – poolfinaalid (1/2) + kohamängud 5.-8.
Veerandfinaalide võitjad mängivad poolfinaale kahe võiduni alljärgnevalt:
E (1/2F) ¼ Finaali A võitja vs ¼ Finaali D võitja
F (1/2F) ¼ Finaali B võitja vs ¼ Finaali C võitja
G ¼ Finaali A kaotaja vs ¼ Finaali D kaotaja
H ¼ Finaali B kaotaja vs ¼ Finaali C kaotaja
Mängitakse kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Võitjaks osutub 2 võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis parema geimide suhtega võistkond. Võidetud ja kaotatud geimide võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse KULDNE GEIM*.
1.mäng peetakse pärast II etappi tabelis madalamal oleva võistkonna kodus.
Mängupäevad on laupäev ja pühapäev.

VI etapp – Finaal + kohamängud 3.-4., 5.-6., 7.-8.
Finaal kohtadele 1. - 2. ½ Finaalide E ja F võitjad
Kohamängud 3.-4. ½ Finaalide E ja F kaotajad;
Kohamängud 5.-6. mängude G ja H võitjad
Kohamängud 7.-8. mängude G ja H kaotajad
Kohamängud 5.-6. ja 7.-8. mängitakse kohalesõitudega - üks mäng kodus, teine võõrsil. Võitjaks osutub 2 võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis parema geimide suhtega võistkond. Võidetud ja kaotatud geimide võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse KULDNE GEIM*.
1. mäng peetakse pärast II etappi tabelis madalamal oleva võistkonna kodus.

Finaal ja kohamängud 3.-4. mängitakse kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast II etappi tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.
Mängupäevad on laupäev, pühapäev ja vajadusel laupäev. Iga võistkond mängib 2-3 mängu.

* KULDNE GEIM – mängimise reeglid.
Kuldne geim mängitakse 15 punktini. Viigiseisul 14:14 jätkatakse mängu, kuni 2 punktiline vahe on saavutatud (16:14; 18:16; …)
Enne VÕÕRSIL mängu algust samade võistkondade vahel peab I kohtunik KODU võistkonnalt saama esimese mängu protokolli koopia. Enne VÕÕRSIL mängu algust peab olema ette valmistatud ka teine protokoll, millel täpselt samad võistkondade koosseisud.
Pärast VÕÕRSIL mängu lõppu kontrollib I kohtunik, kas ühel võistkondadest on 2 võitu. Sellisel juhul kuulutab ta võitjaks võistkonna, kes on võitnud mõlemad kohtumised
Juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, kontrollib I kohtunik mõlema võistkonna võidetud ja kaotatud geimide suhet. Nende võrdsuse korral (3-0/0-3; 3-1/1-3; 3-2/2-3) mängitakse kuldne geim
Teist võistlusprotokolli, mis on enne VÕÕRSIL mängu algust ette valmistatud, kasutatakse kuldses geimis. Just lõppenud kohtumise käigus diskvalifitseeritud mängijad, treenerid jne eemaldatakse teisest võistlusprotokollist ning nad ei saa kuldses geimis osaleda ja neid ei saa asendada kellegi teisega.
VÕÕRSIL mängu ja KULDSE GEIMI alguse vaheaeg kestab 3 minutit. VÕÕRSIL mängu protokolli lõplik vormistamine tuleb lõpetada pärast KULDSET GEIMI.
Teises protokollis peab olema välja toodud KODUS-VÕÕRSIL mängude VÕITJA meeskond.

4. REGISTREERIMINE JA LÄBIVIIMISE AEG.
Registreerimine loetakse sooritatuks avalduse esitamisega EVF-le (EVF vorm TK-01) ja registreerimismakse tasumisega EVF-i arveldusarvele alljärgnevalt:
1) kuni 01. augustini 2009.a. on registreerimismakse 1000.-EEK,
2) vahemikus 02.-10.august 2009.a. on registreerimismakse 2000.- EEK,
3) vahemikus 11.-20. august 2009.a. on registreerimismakse 3000.- EEK.

Pärast 20. augustit 2009.a. võistkondi I liigasse ei registreerita.
Nimeline registreerimine tuleb esitada EVF-le EVF vormil TK-02 hiljemalt 14. sept. 2009.a. (vt. EVF tegevusjuhend p.4.3). ÜLESANDMISVORM PEAB OLEMA TRÜKITUD!!!
Täiendav mängija ülesandmine toimub vastavalt EVF tegevusjuhendile (p 4.4).
I liiga läbiviimise aeg on ajavahemikul oktoober 2009.a. kuni aprill 2010.a.

5. TULEMUSTE ARVESTAMINE.
Mängud toimuvad kolme geimivõiduni. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.
Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused tühistatakse.

6. FINANTSEERIMINE.
Ühe võistkonna kulud:1) üldkuludeks EVF-le 4000.- EEK;
2) litsentsid: á 250.- EEK mängija kohta (kokku lubatud kuni 18 mängijat).
Kõik maksed tasuda arveldusarvele nr. 221002100266 Swedbank’is Eesti Võrkpalli Föderatsiooni, hiljemalt 14.septembriks 2009.a.

7. KOHTUNIKUD.
Mängu I kohtuniku ja II kohtuniku määrab EVF kohtunike toimkond. Sekretäri olemasolu eest vastutab korraldaja võistkond. Mängu kohtunikud peavad omama EVF kohtuniku-litsentsi. Litsentseeritud kohtunike tasustamise alused määratakse EVF juhatuse otsusega. Kohtunike tasustamise kindlustab kodumängu korraldav klubi.


8. AUTASUSTAMINE.
Võitnud meeskonnale omistatakse 2010.a. I liiga võitja nimetus. Meeskonda autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna liikmeid (12 mängijat) ja 2 treenerit autasustatakse medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud meeskondi autasustatakse karika ja diplomiga, mängijaid (12 mängijat) ja 2 treenerit medali ja diplomiga.

9. ÜLDEESKIRJAD.
Liiga ametlikud mängupallid on MIKASA MVA 200. Võistluspaigad kooskõlastab EVF sporditehniline toimkond (STT). Võistluspaiga ja reklaami kindlustab korraldav klubi.
Korraldav klubi informeerib mängujärgsel tööpäeval tulemusest (sh geimipunktid!) EVF sekretariaati. Võistlusprotokollid tuleb lähetada EVF-i mängujärgselt hiljemalt 3 päeva jooksul. Protestid vaatab läbi STT ja teeb ettepanekud EVF juhatusele. Kõik käesolevas juhendis määratlemata olulised küsimused lahendab EVF sekretariaat, vajadusel EVF juhatus.