EESTI 2019. AASTA RANNAVOLLE GRAND PRIX NAISKONDADELE

JUHEND

1. EESMÄRK JA ÜLESANNE

Võistlused viiakse läbi selgitamaks Eesti 2019.a. meister ja GrandPrix sarja võitjad rannavõrkpallis ning rannavõrkpalli populariseerimiseks.

2. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT

Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 8.juuni kuni 11.august 2018. Võistluspaigad ning täpsed toimumise ajad leiad lisatud karikavõistluste kalendrist. Võistluste algus kell 10.00. 

3. REGISTREERIMINE

Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Eesti Võrkpalli Liidu koduleheküljel jooksva nädala teisipäeval kella 23.59-ni. Osalustasu on 30€/paar ning see tuleb tasuda kohapeal peakohtunikule. 

Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule. 

Vabade kohtade olemasolul saab turniirile registreeruda peakohtuniku otsuse alusel ka võistluspaigas enne kella 09.30. 

2000. aastal ja hiljem sündinud mängijad on osavõtumaksu tasumisest vabastatud, kuid peavad turniiril osalemiseks õigeaegselt (s.t jooksva nädala teisipäeval hiljemalt 23.59) registreeruma.

4. OSALEJAD

Kõikidel turniiridel ( v.a. Eesti meistrivõistlustel 10-11.08 Paides) võivad lisaks Eesti Vabariigi kodanikele osaleda ka välisriikide kodanikud. 

5. VÕISTLUSVORM

Võistkonna kaaslastel peab olema ühtne ( sama värv, sama lõige ) võistlusvorm.

Korraldajate nõudmisel on mängijad kohustatud kandma organisaatorite  poolt  antud võistlussärke mängu eelsel soojendusel, mängu ajal, autasustamistseremoonial ning võistlusjärgsel pressikonverentsil.

6. VÕISTLUSPALL

Mikasa VLS 300. 

7. VÕISTLUSTE SÜSTEEM

7.1.Põhiturniir

Mängitakse  rahvusvaheliste  rannavõrkpalli  määruste järgi. 

Üldjuhul viiakse põhiturniirid läbi kahe miinuse süsteemis, kuid kohtunike kogul on õigus seoses osalejate suure (või väikese) arvuga teha võistlussüsteemi valikul muudatusi. 

Turniiritabelisse paigutamine toimub   mängijate  individuaalsete  edetabeli punktide liitmise alusel. Eesti paarid,  kes võistlevad rannavõrkpalli rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, säilitavad nende võistluste ajaks oma edetabelikoha turniiritabelisse paigutamisel. 

Turniiritabelisse paigutamise aluseks on Eesti 2019.a. rannavõrkpalli edetabel. Esimesel turniiril on aluseks Eesti 2018.a. edetabel.  

Korraldajad võivad turniiritabelisse paigutamisel teha erandeid vaid välispaaridele, kelle tase on võrreldav Eesti kolme tugevama paari omaga ning kelle edetabeli koht ei ole objektiivsetel põhjustel piisavalt kõrge.

Mängud peetakse parem 3-st geimist 21 punktini (eelringides võib ka 15 punktini)  vahega  vähemalt 2 punkti.Otsustav  geim  mängitakse 15 punktini, vahega vähemalt  2 punkti. 

Võistluste peakohtunik võib erandkorras muuta võistluste läbiviimise süsteemi, kuid see peab olema põhjendatud äärmise ja vältimatu vajadusega.

8. VÕITJATE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE

Iga turniiri auhinnafond jaguneb järgnevalt: 1.koht – 50%, 2.koht – 30%, 3.koht – 20%. Kui turniiril osaleb vähem kui 12 võistkonda, võivad korraldajad vähendada auhinnafondi ja/või autasustatavate võistkondade arvu.

Eesti 2019.a. Grand Prix võitja  rannavõrkpallis  selgitatakse 27-28.juulil 2019 toimuval Final 16 karikasarja finaalis. Sarja  arvestusse  lähevad võistkonna, s.t koos mängitud turniiride tulemused. 

Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistkonda,  kellel on rohkem  kõrgemaid  kohti  turniiridel. Selle võrdsuse korral saab  otsustavaks,  kes sai parema koha viimasel turniiril.

Sarja võistluste  võitja  saab  nimetuse   Eesti  2019.a.  karikavõitja  ning  autasustatakse esikoha karikatega. Teiseks ja kolmandaks tulnud võistkondi  autasustatakse karikatega 

9. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

Võistluste korraldamise eest vastutab Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli komisjon koos turniire läbiviivate organisaatoritega. Kulutused,  mis on seotud   võistlejate  võistlustele  sõidu,  majutuse  ja  toitlustamisega  kannavad  võistlejaid lähetavad organisatsioonid või sportlased ise. 

Käesoleva juhendiga mitte reguleeritud küsimused lahendab RVT.