EESTI 2019. AASTA RANNAVOLLE GRAND PRIX MEESKONDADELE

JUHEND

1. EESMÄRK JA ÜLESANNE

Võistlused viiakse läbi selgitamaks Eesti 2019.a. rannavõrkpalli meister ja GrandPrix sarja võitjad ning rannavõrkpalli populariseerimiseks.

2. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT

Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 08.juuni kuni 11.august 2019. Võistluspaigad ning täpsed toimumise ajad leiad lisatud sarja kalendrist. Vajadusel toimuv kvalifikatsiooni turniir algab laupäeva hommikul kell 9.30, põhiturniir algab hiljemalt kell 11.00. Pühapäevased mängud algavad kell 9:30

3. REGISTREERIMINE

Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Eesti Võrkpalli Liidu koduleheküljel jooksva nädala teisipäev kella 23.59-ni. Osavõtumaks 30 eurot tasutakse enne turniiri algust korraldajatele võistluspaigas. 

Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule esimese võistluspäeva hommikul hiljemalt kell 09.30.

Vabade kohtade olemasolul saab turniirile registreeruda peakohtuniku otsuse alusel ka võistluspaigas hiljemalt kell 09.30. Osavõtumaks 30 eurot tuleb tasuda turniiri korraldajatele võistluspaigas.

2000. aastal ja hiljem sündinud mängijad on osavõtumaksu tasumisest vabastatud, kuid peavad turniiril osalemiseks õigeaegselt (s.t jooksva nädala teisipäeval hiljemalt 23.59) registreeruma. 

4. OSALEJAD

Kõikidel turniiridel ( v.a. Eesti meistrivõistlustel 10. - 11.augustil) võivad lisaks Eesti Vabariigi kodanikele osaleda ka välisriikide kodanikud. 

5. VÕISTLUSVORM

Võistkonna kaaslastel peab olema ühtne ( sama värv, sama lõige ) võistlusvorm. Korraldajate nõudmisel on mängijad kohustatud kandma organisaatorite  poolt  antud võistlussärke mängu eelsel soojendusel, mängu ajal, autasustamistseremoonial ning võistlusjärgsel pressikonverentsil.

6. VÕISTLUSPALL

Mikasa VLS 300. 

7. VÕISTLUSTE SÜSTEEM

7.1.Põhiturniir

Mängitakse  rahvusvaheliste  rannavõrkpalli  määruste järgi. 

8 esimest paari  edetabeli alusel on kindlustanud koha otse põhiturniiril. Korraldajate otsusel võidakse anda kuni 4 Wild Card`i. Läbi vajadusel toimuva kvalifikatsiooniturniiri pääseb põhiturniirile 4 paari. Juhul kui Wild Cardè  antakse vähem välja, siis saab kvalifikatsiooniturniirilt edasi vastavalt rohkem paare.

Wild Card`ide andmise otsustab RVT volitusel võistluste peakohtunik.

Otse põhiturniirile pääseb edetabeli alusel kuni 2 välispaari.  

Eesti paarid,  kes võistlevad rannavõrkpalli rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, säilitavad nende võistluste ajaks oma edetabelikoha turniiritabelisse paigutamisel. Esimesel turniiril on aluseks Eesti 2018.a. edetabel.  

Korraldajad võivad turniiritabelisse paigutamisel teha erandeid vaid välispaaridele, kelle tase on võrreldav Eesti kolme tugevama paari omaga ning kelle edetabeli koht ei ole objektiivsetel põhjustel piisavalt kõrge.

Mängud peetakse parem 3-st geimist 21 punktini  vahega  vähemalt 2 punkti.Otsustav  geim  mängitakse 15 punktini, vahega vähemalt  2 punkti. 

Võistluste peakohtunik võib erandkorras muuta võistluste läbiviimise süsteemi, kuid see peab olema põhjendatud äärmise ja vältimatu vajadusega.  

7.1.1. Põhiturniiri formaat

Turniiri alustatakse neljas nelja liikmelises alagrupis. Alagruppide kaks paremat pääsevad play-offturniirilemille käigus selgitatakse turniiri 8 paremat võistkonda. 

7.2.Kvalifikatsiooni turniir 

Kvalfikatsiooni turniir mängitakse juhul, kui eelregistreerunud on rohkem kui  16 paari. Kvalifikatsiooni turniir algab laupäeval kell 10.00. Võistlussüsteemi määrab võistlusi korraldav kohtunike kogu.

8. VÕITJATE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE

8.1. Iga turniiri auhinnafond jaguneb järgnevalt: 1.koht – 46,7%, 2.koht – 33.3%, 3.koht – 20%. Kui turniiril osaleb vähem kui 12 võistkonda, võivad korraldajad vähendada auhinnafondi ja/või autasustatavate võistkondade arvu. 

8.2. Eesti 2019.a. karikasarja võitja  rannavõrkpallis  selgitatakse 27-28.juuli.2019 toimuval FINAL 16 turniiril.  Sarja  üldarvestusse  lähevad võistkonna, s.t koos mängitud turniiride tulemused. 

8.3. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistkonda,  kellel on rohkem  kõrgemaid  kohti  turniiridel. Kui  ka see on võrdne,  siis saab  otsustavaks,  kes sai parema koha viimasel turniiril.

8.4. Sarja võistluste üldarvestusse lähevad ka ja U18 ja U20 karikavõistluste turniiride tulemused, kuid nende arv ei saa olla suurem, kui on sarja etappide arv.     

8.5. Sarja võistluste  võitja  saab  nimetuse   Eesti  2019.a.  karikavõitja  ning  autasustatakse esikoha karikatega. Teiseks ja kolmandaks tulnud võistkondi  autasustatakse karikatega 

9. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

Võistluste korraldamise eest vastutab Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli komisjon koos turniire läbiviivate organisaatoritega. Kulutused,  mis on seotud   võistlejate  võistlustele  sõidu,  majutuse  ja  toitlustamisega  kannavad  võistlejaid lähetavad organisatsioonid või sportlased ise. 

Käesoleva juhendiga mitte reguleeritud küsimused lahendab RVT.