03.05.201810:40

Võttes aluseks EVF põhikirja p.22 ja EVF juhatuse 02.02.2018 otsuse, teatame, et laupäeval, 26.mail 2018 algusega 15.30 toimub EVF korraline üldkoosolek Rakveres Rakvere spordihallis (Kastani pst 12). Delegaatide registreerimine algab 15.00, koosoleku lõpp orienteeruvalt 16.30.

Üldkoosoleku päevakorra projekt: 

1.       EVF 2017 majandusaasta aruanne

2.       Audiitori arvamus EVF 2017.a. majandusaasta aruande kohta

3.       Revisjonikomisjoni aruanne

4.       EVF 2017 majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

5.       EVF toimkondade aruanded.

1)       Treenerite toimkond (EVTK)                           -           U.Tali

2)       Kohtunike toimkond                                        -           M.Koorep

3)       Koolitustoimkond/EVF Kutsekomisjon              -           R.Stamm

4)       Avalike suhete toimkond                                 -           T.Vara

5)       C24 Meistriliiga                                              -           K.Paas

6)       Naiste Balti Liiga                                             -           L.Rogenbaum

7)       Sporditehniline toimkond                                 -           M.Kuusk

8)       Rannavõrkpalli toimkond                                 -           L.Lukas

9)       Veteranide toimkond                                      -           J.Rogenbaum

6.       Audiitori valimine 2018. aastaks

7.       EVF maksude suuruse ning tasumise tähtaja kinnitamine 2018. aastaks.

8.       Muud küsimused

Igast liikmesklubist oodatakse üldkoosolekule ühte hääleõiguslikku esindajat, kes esitab registreerimisel oma volituste kohta lihtkirjaliku volikirja, lisaks võib klubi kuulajana saata kuni 3 esindajat. EVF liikmeklubi võib lihtkirjaliku volitusega anda oma esindusõiguse ka teisele EVF liikmeklubi esindajale.

Kommenteeri uudist

EVFi üldkoosolek toimub 26. mail Rakveres