06.05.201914:30

Võttes aluseks EVF põhikirja p.22 ja EVF juhatuse 28.02.2019 otsuse, teatame, et pühapäeval, 2.juunil 2019 algusega 15.00 toimub EVF korraline üldkoosolek Tartus Tartu Ülikooli spordihoones (Ujula 4A). Delegaatide registreerimine algab 14.30, koosoleku lõpp orienteeruvalt 16.00.

Üldkoosoleku päevakorra projekt:

1.       EVF 2018 majandusaasta aruanne

2.       Audiitori arvamus EVF 2018.a. majandusaasta aruande kohta

3.       Revisjonikomisjoni aruanne

4.       EVF 2018 majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

5.       EVF toimkondade aruanded.

1)       Treenerite toimkond (EVTK)                              -           U.Tali

2)       Kohtunike toimkond                                          -           T.Murulo

3)       Koolitustoimkond/EVF Kutsekomisjon                 -           R.Stamm

4)       Avalike suhete toimkond                                   -           T.Vara

5)       C24 Meistriliiga                                                 -           K.Paas

6)       Naiste Balti Liiga                                               -           L.Rogenbaum

7)       Sporditehniline toimkond                                  -           M.Kuusk

8)       Rannavõrkpalli toimkond                                  -           T.Lipp

9)       Veteranide toimkond                                        -           J.Rogenbaum

6.       Audiitori valimine 2019. aastaks

7.       EVF maksude suuruse ning tasumise tähtaja kinnitamine 2019. aastaks.

8.       Muud küsimused

Igast liikmesklubist oodatakse üldkoosolekule ühte hääleõiguslikku esindajat, kes esitab registreerimisel oma volituste kohta lihtkirjaliku volikirja, lisaks võib klubi kuulajana saata kuni 3 esindajat. EVF liikmeklubi võib lihtkirjaliku volitusega anda oma esindusõiguse ka teisele EVF liikmeklubi esindajale.

Kommenteeri uudist

EVFi üldkoosolek toimub 2. juunil Tartus